Turas go Ibiza | Tour to Ibiza | Turas go Ibiza

 


[lang_ie]Ag deireadh mhí Aibreáin, chuaigh na scoláirí, cúpla tuismitheoir agus an príomhoide go Ibiza ar thuras, agus baineadh idir shult agus tairbhe as.  D’eirigh leo cuid mhór imeachtaí a chur i gcrích san am ghoirid a bhí acu. Thug siad cuairt ar go leor áiteanna: tithe traidisúnta, iarsmalanna, foirgnimh shuimiula, uaimheanna aolchloiche, riasca goirt, Dalta Vila (an tseanchathair mhúrtha)  agus bhí siad i láthair ag bainis fiú!. Chuidigh an turas go mór lena gcuid Spáinnise agus tá siad ag dúil go mór leis an chead turas eile.

Mo chéad uair ar eitleán agus bhí sé go breá. Bhí treoraí iontach againn ach bhí sí aisteach; labhair sí leis na hainmhithe!  Aimee[/lang_ie]

[lang_en-uk]At the end of April, the students, some parents and the principal went to Ibiza on the school tour; they found it both enjoyable and beneficial. They managed to get a lot done in the short time that they had and visited quite a lot of places: traditional houses, museums, interesting buildings, limestone caves, salt marshes and the old walled city of Dalt Vila; they were even present at a wedding!  The trip was of great benefit to the students’ Spanish and they are already looking forward to the next trip.

My first time on a plane and it was grand. We had a great guide but she was strange; she spoke to the animals!   Aimee

Not as warm as I expected. People nice ; food great. Not as crammed with parties as I thought it would be. The sea was lovely and clear. Nice island but not Inis Bó Finne! 

William

[/lang_en-uk]

[lang_es-es][/lang_es-es]

This entry was posted in An Scéal is Deireanaí | The Latest News. Bookmark the permalink.