Tionscadal Chaomhnú na dTraonach

IMG_0854 IMG_0849 IMG_0848 Bhí Marie Duffy ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra istigh i dToraigh i dtús Bhealtaine chun oibriú lenár scoláirí mar chuid de Tionscadal Chaomhnú na dTraonach. Bíonn an traonach fós istigh i dToraigh ach ní bhíonn  móran acu ann agus is í aidhm an tionscadail seo ná timpeallacht fhóirstineach don traonach a fhorbairt agus a chaomhnú agus ní amháin istigh i dToraigh ach sna háíteanna eile a bhfuil an traonach fós iontu. D’oibrigh Marie agus na scoláirí, agus fiú amháin cuid de na múinteoirí go crua sna cuibhrinn ag cur préataí, a a thabharfaidh cumhdach do na traonaigh a thagann go Toraigh achan Earrach ó Thuaisceart na hAfraice. Bhí na hoibrithe thíos ar an chladach freisin ag bailiú leathaigh (feamainne) le cur ar na plandaí a chuir siad. Táthar ag súil go mór go n-éireoidh leis an tionscadal agus go mbeidh scairt an traonaigh le cloisteáil istigh i dToraigh go ceann tamaill mhaith eile.

This entry was posted in An Scéal is Deireanaí . Bookmark the permalink.