Seismiméadar darb ainm ‘Allód’ | A Seismometer called ‘Allód’ |Un Seismómetro llamado ‘Allód’.

IMG_1063[lang_ie]Bhí ‘fís-chomhdháil’ ag na scoláirí le foireann taighde eolaíochta de chuid an Dublin Institute for Advanced Studies atá ar bord na loinge taighde mara, Celtic Explorer, a bhí ó dheas de chósta na hÍoslainne. De Mairt, 25 meán Fomháir a bhí scoláirí Thoraí i dteagmháil leis na taighdeoirí ar bhord an Celtic Explorer. Tá na heolaithe ag cur seismiméadar síos ar ghrinneall na farraige thart ar chósta na hÉireann chun monatóireacht a dhéanamh ar  ghníomhaíocht bholcánach. Bhí deis ag ár scoláirí labhairt leis na taighdeoirí mar bhain duine díobh, Thomas Vance, comórtas ina phioc sé ainm do cheann amháin de na seismiméadair atá á scaipeadh. ‘Allód’ (seanainm Gaeilge ar Dhia mara) a thug Thomas air agus anois tá an seismiméadar, ‘Allód’, ar ghrinneall na farraige amach ó chósta Chorcaí. Le linn an chruinniú-ar-líne, bhí deis ag na scoláirí ceisteanna a chur ar fhoireann Sea-Seis agus d’fhreagair baill na foirne achan ceist a cuireadh orthu. [/lang_ie]

[lang_en-uk]The College’s students  participated in a video conference with a research team from the Dublin Institute for Advanced Studies on board the marine research vessel, Celtic Explorer, which was south of Iceland at the time; The online meeting took place on Tuesday, 25th Sepember. The scientists are deploying seismometers around the Irish coast to monitor volcanic activity. The students had the opportunity to speak to the research team because one of them, Thomas Vance, won a competition to name one of the seismometers being deployed. ‘Allód’ (ancient Irish sea God) was the name Thomas gave to the seismometer that now lies on the bottom of the ocean off the coast of Cork. The students were able to ask members of the Sea-Seis team questions, all of which were willingly answered.[/lang_en-uk]

[lang_es-es]Participaron los alumnos del colegio en una videoconferencia con  un equipo de investigación del Instituto Dublinés de Estudios Avanzados que estaba  a bordo del barco de investigación marina ‘Celtic Explorer’ situado en ese momento al sur de Islandia. Aconteció el martes, 25 setiembre. Los científicos están colocando seismómetros alrededor de la costa de Irlanda para estudiar la actividad volcánica. Los alumnos lograron esta oportunidad de hablar con el equipo de investigación porque uno de ellos, Thomas Vance, había ganado en un concurso de poner nombres a los seismómetros con el nombre de un antiguo diós del mar irlandés, “Allód”. En este momento, Allód está en el fondo del mar al suroeste del condado de Cork. Había una sesión de preguntas y respuestas y el equipo científico contestó a las preguntas de los alumnos con muchas ganas y entusiasmo. [/lang_es-es]

This entry was posted in An Scéal is Deireanaí | The Latest News. Bookmark the permalink.