Tionscadal Chaomhnú na dTraonach (Cuid 2)

 I Mí na Bealtaine, tháinig  Marie Duffy ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra isteach go Toraigh chun oibriú lenár scoláirí mar chuid de Tionscadal Chaomhnú na dTraonach. Cuireadh préataí ag an am chun timpeallacht fhóirstineach don traonach a fhorbairt agus a chaomhnú. Cúig mhí ní ba dheireanaí agus bhí na preataí réidh le tógáil. Chuaigh na scolairí amach trathnóna breá grianmhar i lár Dheireadh Fómhair chun na préataí a bhaint. D’oibrigh siad go crua agus thóg siad roinnt mhaith preátaí cé go bhfuil níos mó fós sa chuibhreann. Anois caithfidh siad iad a úsáid in a gcuid cócaireachta.Buíochas mór le scoláirí de chuid na bunscoile a ghlac páirt freisin agus le Pádraig Ó Duibhir as a chuid cabhrach uilig.

This entry was posted in An Scéal is Deireanaí . Bookmark the permalink.