Dúshlán ár nDúchais | Dúshlán ár nDúchais | Dúshlán ár nDúchais

súil nimhne.jpg[lang_ie] Is saibhir an Ghaeilge atá againn istigh i dToraigh agus ‘sí aidhm an tionscadail, ‘Dúshlán ár nDúchais’, ná an saibhreas sin a cheiliúradh agus a chaomhnú. Chuige sin, bíonn comórtas beag sa Choláiste achan seachtain nuair a thugann na scoláirí isteach leagan deas cainte, focal ná tomhais de chuid Thoraí agus caithfidh na múinteoirí (nach as Toraigh iad) míniú ceart a aimsiú roimh dheireadh an lae. Muna n-éiríonn leis na muinteoirí, caithfidh siad €5 a thabhairt do na scoláirí. Tá cuid de na scoláirí ag déanamh go han-mhaith go dtí seo; an airgead déanta acu!

Bíonn idir mhúinteorí agus  scolairí ag baint sult iontach as an chomórtas agus bíonn siad ag foghlaim le chéile chomh maith.

Tá cuid de na leaganacha cainte, focail agus tomhaiseanna le feiceáil thíos:[/lang_ie]

[lang_en-uk]We have beautiful Irish here on Toraigh and the aim of ‘Dúshlán ár nDúchais’ is to celebrate and promote it.  With that in mind, there is a small competition in the College every week in which students bring in phrases, words or riddles native to Toraigh and the teachers (blow-ins all) have to come up with the correct meaning before the day ends. If the teachers do not succeed, they have to give the students €5. Some of the students are doing really well and have made a nice few quid!

Both teachers and students are  enjoying the competition and learning together as well.

Some of the phrases, words and riddles may be seen below:[/lang_en-uk]

[lang_es-es]

[/lang_es-es]