Dúshlán ár nDúchais

súil nimhne.jpg Is saibhir an Ghaeilge atá againn istigh i dToraigh agus ‘sí aidhm an tionscadail, ‘Dúshlán ár nDúchais’, ná an saibhreas sin a cheiliúradh agus a chaomhnú. Chuige sin, bíonn comórtas beag sa Choláiste achan seachtain nuair a thugann na scoláirí isteach leagan deas cainte, focal ná tomhais de chuid Thoraí agus caithfidh na múinteoirí (nach as Toraigh iad) míniú ceart a aimsiú roimh dheireadh an lae. Muna n-éiríonn leis na muinteoirí, caithfidh siad €5 a thabhairt do na scoláirí. Tá cuid de na scoláirí ag déanamh go han-mhaith go dtí seo; an airgead déanta acu!

Bíonn idir mhúinteorí agus  scolairí ag baint sult iontach as an chomórtas agus bíonn siad ag foghlaim le chéile chomh maith.

Tá cuid de na leaganacha cainte, focail agus tomhaiseanna le feiceáil thíos: