Oideachas Aosaigh | Adult Education | Educación Adulta

Teach Mary Denis.jpg[lang_ie]Chomh maith leis an freastal a dhéanann Coláiste Phobail Cholmcille ar scoláirí dara-leibhéil de chuid Thoraí, bíonn sé ag freastal ar phobal an Oileáin i gcoitianta tríd a chlár oideachais aosaigh. Déanann an Coláiste achan iarracht freastal ar riachtanais agus spéiseanna an phobail maidir le soláthar oideachais dóibh siúd a bhfuil scoil fághta ina ndiaidh.

Tá dhá chuid i gclár oideachais aosaigh an Choláiste:

  1. Ranganna oíche i réimse ábhar le freastal ar éileamh an phobail
  2. Cúrsaí FETAC.[/lang_ie]

[lang_en-uk]As well as attending to the needs of second-level students on Tory, Coláiste Phobail Cholmcille serves the needs of the community in general through its programme of adult education. The College makes every effort to serve the needs and interests of the community in respect of education provision for those who have left school.

The college’s adult education programme consists of two elements:

  1. Night classes in a range of subjects in response to community demands
  2. FETAC courses.[/lang_en-uk]

 

    [lang_es-es]Este instituto también ofrece educación para adultos. Esto consiste en:
    1) Clases por las tardes de varias asignturas.
    2) Cursos de Fetac.[/lang_es-es]