Oideachas Aosaigh

Teach Mary Denis.jpgChomh maith leis an freastal a dhéanann Coláiste Phobail Cholmcille ar scoláirí dara-leibhéil de chuid Thoraí, bíonn sé ag freastal ar phobal an Oileáin i gcoitianta tríd a chlár oideachais aosaigh. Déanann an Coláiste achan iarracht freastal ar riachtanais agus spéiseanna an phobail maidir le soláthar oideachais dóibh siúd a bhfuil scoil fághta ina ndiaidh.

Tá dhá chuid i gclár oideachais aosaigh an Choláiste:

  1. Ranganna oíche i réimse ábhar le freastal ar éileamh an phobail
  2. Cúrsaí FETAC.