Ráiteas Aidhme

”Oideachas leathan, Gaelach a sholáthar d’achan scoláire de réir suime agus riachtanais le go mbeidh deis aige, i bpáirtíocht leis an fhoireann, barr a chumais a bhaint amach”.

My Pictures.jpg