Ábhair | Subjects | Asignaturas

NeScoil 1 Márta 2011w Folder.jpg[lang_ie]Soláthraíonn Coláiste Phobail Cholmcille an Timthriail Sóisearach, An Idirbhliain agus an Timthriail Sinsearach agus comhlíontar riachtanais uilig na Roinne maidir le curiculaim agus siolabais. Déanfar achan iarracht freastal ar spéiseanna faoi leith na scoláirí ó thaobh ábhar de.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Coláiste Phobail Cholmcille provides the Junior Cycle, Transition Year and Senior Cycle and it meets all of the requirements of the Department in respect of curricula and syllabii. Every effort is made to meet the particular subject interests of the students. [/lang_en-uk]