Léarscáiliú Digiteach

Tháinig roinnt scolairí agus múinteoirí de chuid Phobalscoil Phort Mearnóg i IMG_1039mBaile Átha Cliath isteach go Toraigh Dé hAoine, 14 Meán Fómhair chun oibriú le scoláirí s’againne ar léarscáil digiteach de Thoraigh. Tá scoláirí de chuid Phobalscoil Phort Mearnóg ag obair ar an léarscáiliú digiteach le roinnt mhaith blianta anuas agus an-obair déanta acu chun Lesotho san Afraic a léarscáilú. Is féidir a rá gan baol bréagnaithe gur saineolaithe cearta iad. Thosaigh scoláirí s’againn féin ag obair ar Thoraigh a léarscáiliú roinnt blianta ó shin agus chuir siad aithne ar mhuintir Phort Mearnóg nuair a d’fhreastail an dá scoil ar thaispeántas School Digital Champions i mBaile Átha Cliath. Mar go raibh an-taithí ag scoláirí Phort Mearnóg sa gnó seo bhí siad sásta teacht isteach agus comhairle a chur ar scoláirí Thoraí. Ní raibh turas ró-dheas isteach acu ach ní dhearna siad clamhsán ar bith; bhí siad iontach cáirdiúil agus cabhrach agus chuidigh siad le scoláirí Thoraí foghlaim faoi aippeanna agus IMG_1047bogearraí atá riachtanach chun léarscáilú digiteach a dhéanamh. Tá scoláirí s’againne réidh anois le brú ar aghaidh lena dtionscadal léirscáilithe agus í mar aidhm acu go mba Toraigh ar an oileán is léarscáilte in Éirinn agus é sin a bheith déanta i nGaeilge. Tá muid iontach buíoch de scoláirí agus múinteoirí de chuid Phobalscoil Phort Mearnóg agus tá súil againn go mbeidh siad isteach linn arís sár i bhfad.

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Comórtas Náisiúnta Buaite ag Daltaí Thoraí a Bhailigh 400 lLogainm

logainm 1

Deir Meitheal Logainm.ie go gcabhróidh saothar Choláiste Pobail Cholmcille ‘le caomhnú oidhreacht logainmníochta Thoraí don chéad ghlúin eile’. D’éirigh le daltaí Choláiste Pobail Cholmcille breis agus 400 mionlogainm a bhailiú don chomórtas náisiúnta d’iarbhunscoileanna a eagraíonn Meitheal Logainm.ie. Chuir daltaí na scoile go leor taifeadtaí fuaime ar fáil chomh maith ina bhfuil teacht ar cheartfhuaimniú na mionainmneacha.

Thug Meitheal Logainm.ie cuireadh do dhaltaí iarbhunscoile sonraí maidir le mionainmneacha ina gceantar a chur ar fáil do Mheitheal Logainm.ie, uirlis sluafhoinsithe chun sonraí a bhaineann le mionainmneacha a bhailiú, a stóráil agus a roinnt.

Thug lucht Mheitheal Logainm.ie le fios go raibh “bailiúchán an-suntasach” déanta ag daltaí Choláiste Pobail Cholmcille, bailiúchán “a chuireann go mór le caomhnú oidhreacht logainmníochta Thoraí agus an cheantair máguaird”.Logainm 2

Dúradh go raibh taifead sa bhailiúchán “ar eolas luachmhar stairiúil, tíreolaíochta agus logainmníochta don chéad ghlúin eile chomh maith”.

Áirítear carraigeacha, scoilteanna, páirceanna, uaimheanna agus neart mionlogainmneacha eile mar chuid den bhailiúchán agus is féidir na mionlogainmneacha ar fad a bailíodh mar chuid den togra a chuardach ag https://meitheal.logainm.ie/en/u50/. Tá treoir chuimsitheach maidir le hionchur logainmneacha ar fáil sna leathanaigh eolais ar shuíomh Mheitheal Logainm.ie.

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Turas Eolais thart ar Chloch Cheann Fhaola

Chuaigh scoláirí an chéad agus an dara bhliain amach go tír mór Déardaoin, 17ú Bealtaine le dul ar thuras eolais thart ar Chloch Cheann Fhaola le roinnt scoláirí de chuid Phobalscoil na Rossan agus a múinteoirí Donncha Mac Niallais agus Seosamh Ó Ceallaigh. Bhí Seosamh ina threoraí agus níl teorann ar bith lena chuid eolais faoin cheantar agus na scéalta agus béaloideas uilig a bhaineann leis. Chuaigh muid chuig Coláiste Uladh, chuig an Chloch í féin, chuig Caisleán na dTuath agus Tobar an Dúin. Thug Seosamh  giota beag cainte uaidh ag achan suíomh agus bhí an lá uilig thar a bheith speisiúil. Ní fhéadfaí lá ní b’fhearr a fháil do leitheid de thuras mar bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Bhain achan duine sult iontach as an lá. Go raibh míle maith agat a Sheosaimh! Griangrafanna

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Comórtas Cócaireachta de chuid Cully & Sully

RocketTá scoláirí de chuid an chéad agus an dara bliain ag glacadh páirt i gcomórtas cócaireacht de chuid an chomhlachta bia, Cully & Sully. Chuir siad síolta ruacháin agus nuair a bhí  an ruachán fásta (foighid de dhíth!) rinne siad sailéid agus anraith leis. Chomh maith leis sin, bhí orthu ‘rap’ a chumadh agus a thaifead ag déanamh fógraíochta ar  a gcuid táirgí. IMG_0860

 

 

 

 

 

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Tionscadal Chaomhnú na dTraonach

IMG_0854 IMG_0849 IMG_0848 Bhí Marie Duffy ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra istigh i dToraigh i dtús Bhealtaine chun oibriú lenár scoláirí mar chuid de Tionscadal Chaomhnú na dTraonach. Bíonn an traonach fós istigh i dToraigh ach ní bhíonn  móran acu ann agus is í aidhm an tionscadail seo ná timpeallacht fhóirstineach don traonach a fhorbairt agus a chaomhnú agus ní amháin istigh i dToraigh ach sna háíteanna eile a bhfuil an traonach fós iontu. D’oibrigh Marie agus na scoláirí, agus fiú amháin cuid de na múinteoirí go crua sna cuibhrinn ag cur préataí, a a thabharfaidh cumhdach do na traonaigh a thagann go Toraigh achan Earrach ó Thuaisceart na hAfraice. Bhí na hoibrithe thíos ar an chladach freisin ag bailiú leathaigh (feamainne) le cur ar na plandaí a chuir siad. Táthar ag súil go mór go n-éireoidh leis an tionscadal agus go mbeidh scairt an traonaigh le cloisteáil istigh i dToraigh go ceann tamaill mhaith eile.

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment