Timthriall Sóisearach | Junior Cycle | Ciclo Menor

IMG_0013.JPG[lang_ie]Gaeilge
Béarla
Mata
Eolaíocht
Eacnamaíocht Bhaile
Stair
Tíreolas
Teicneolaíocht
Spáinnis
Staidéar Gnó
Ealaíon
Teicneolaíocht Fhaisnéise
Teagasc Chríostaí[/lang_ie]

[lang_en-uk]Irish
English
Maths
Science
Home Economics
History
Geograpby
Technology
Spanish
Business Studies
Art
Information Technology
Religious Instruction[/lang_en-uk] 

[lang_es-es]

Certificado Menor

Gaélico

Inglés

Matemáticas

Ciencias

Hogar

Historia

Geografía

Tecnología

Español

Empresariales

Arte

Informática

Religión[/lang_es-es]