Idirbhliain

My Pictures2.jpgAidhmeanna

Le cuidiú leis na scoláirí dul in aibíocht agus cur le féinmhuinín s’acu tríd deiseanna  foghlamtha taobh amuigh de ghnáth-churaclam na scoile a thairiscint dóibh. Cuirtear béim ar scileanna sóisialta agus cumarsáide, ar an teicneolaíocht faisnéise agus ar an oidhreacht, gcultúr agus dteanga faoi leith atá againn istigh i dToraigh. Déanfar achan iarracht cuidiú leis na scoláirí scileanna féin-treoraithe foghlamtha a fhorbairt  chun iad a réiteach le tabhairt faoin Ardteist agus faoin saol mór amach rompu.

An Clár Léinn

 • Mata, Béarla, Gaeilge, Spáinnis
 • Reiligiún agus Oideachas Sóisialta
 • Corpoideachas
 • Ábhair Eile agus Modúil
 • Gairmthreoir

Croí-Ábhair

 • Mata
 • Béarla (scéalta clasaiceacha ar DVD, m./sh. Pride and Prejudice, Middlemarch)
 • Gaeilge (gramadach, scríbhneoireacht cruthaitheacha)
 • Spáinnis (dul siar ar ghramadach agus ar stórfhocal, obair ó bhéal agus teilifíse na Spáinne. Saol agus cultúr na Spáinne freisin.)

Ábhair Eile

 • Gnó (Bunaigh do ghnó féin faoi scáth Bhord Fiontair an Chontae, airgeadais pearsanta, geilleagar na hÉireann inniu.)
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Staidéir Shóisialta (Tíreolaíocht agus Stair san áireamh)

Modúil

 • Caint Phoiblí
 • Scrúdú Teoirice Tiomána
 • Trialacha Bitheolaíochta
 • Ceol agus Amhránaíocht ar an tsean-nós
 • Tourism Awareness
 • Digital Creator
 • Taighde ar an Idirlíon
 • Computer Aided Design: An Introduction
 • Cearta an Duine in Éirinn: Eolas don tSaoranach
 • An Ghaeltacht
 • Scileanna Bunúsacha Déan-tú-féin-é (DIY)
 • Míchothromaíocht Domhanda

Eolas Ginearálta

 • Tuairiscí abhaile tar éis Nollag agus sa Samhradh
 • Cruinniú idir múinteoirí agus tuismitheoirí
 • Cloí le Cód Iompair na scoile

Taithí Oibre

 • Seachtain amháin i láthair amháin oibre roimh Nollaig agus seachtain in áit éigin eile tar éis na Nollag.
 • Spreagtar do dhaltaí a gcuid taithí oibre féin a chuartú.
 • Is féidir le hospidéil, stáisiúin Gardaí, scoileanna, monarchana, cógaslanna, gruagairí, comhlachtaí ríomhaire, tréidlianna, cuntasóirí a bheith mar láithreacha oibre.
 • Líonann na daltaí tuairisc comhlachta agus cuireann na fostóirí tuairisc ar ais chugainn mar gheall ar an dalta.

Imeachtaí Breise

 • Rannpháirtíocht i bhFeis Thoraí
 • Tiomsú  airgid d’eagraíochtaí carthanachta
 • Suíomh idirlíne a fhorbairt agus a choinneáil
 • Ranganna Ceardaíochta
 • Aoi-chainteoirí ar ábhair éagsúla
 • Turais
  • Iarsmalann Náisiúnta (Beairic Uí Choileáin)
  • Iarsmalann na Staire Nádúrtha  (Zú na Marbh)
  • Zú Átha Cliath
  • Na Ceithre Chúirt – An Chúirt Choiriúil
  • Ulster-American Folk Park, an Ómaigh