Fúinn

lasair-feis-agus-eile

Is scoil bheag í Coláiste Phobail Cholmcille a bunaíodh i 1999 le freastal ar phobal Oileán Thoraí, idir dhaoine óga agus daoine fásta. Sular bunaíodh an Coláiste bhíodh ar bhunadh óg an Oileáin teaghlaigh agus baile s’acu a fhágáil ina ndiaidh má bhí siad chun tabhairt faoin iarbhunoideachais mar bhí orthu dul amach ‘na tíre. A bhuíochas de Choiste Gairmoideachais Chonatae Dhún na nGall agus tuismithitheoirí de chuid an Oileáin is feidir le daoine óga de chuid Thoraí a n-oideachas dara-leibhéil a fháil istigh ar an Oileán anois.

Is scoil  do ghirseacha agus stócaigh í Choláiste Phobail Cholmcille a chuireann béim faoi leith, ní amháin ar na chaighdeáin is airde oideachais, ach ar theanga agus ar  chultúr na nGael. Tá áit lárnach ag an Ghaeilge sa Choláiste.