Fúinn | About Us | Hola

lasair-feis-agus-eile

[lang_ie]Is scoil bheag í Coláiste Phobail Cholmcille a bunaíodh i 1999 le freastal ar phobal Oileán Thoraí, idir dhaoine óga agus daoine fásta. Sular bunaíodh an Coláiste bhíodh ar bhunadh óg an Oileáin teaghlaigh agus baile s’acu a fhágáil ina ndiaidh má bhí siad chun tabhairt faoin iarbhunoideachais mar bhí orthu dul amach ‘na tíre. A bhuíochas de Choiste Gairmoideachais Chonatae Dhún na nGall agus tuismithitheoirí de chuid an Oileáin is feidir le daoine óga de chuid Thoraí a n-oideachas dara-leibhéil a fháil istigh ar an Oileán anois.

Is scoil  do ghirseacha agus stócaigh í Choláiste Phobail Cholmcille a chuireann béim faoi leith, ní amháin ar na chaighdeáin is airde oideachais, ach ar theanga agus ar  chultúr na nGael. Tá áit lárnach ag an Ghaeilge sa Choláiste.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Coláiste Phobail Cholmcille is a small school founded in 1999 to serve the community, both children and adults of Tory Island. Before the school was founded, the Island’s young people had to leave their families and home behind to avail of second-level education which was only available on the mainland. Thanks to County Donegal Vocational Education Committee and the parents of the Island, Tory’s young people can now avail of second-level education at home on the Island.

Coláiste Phobail Cholmcille is a  co-educational school which places great emphasis, not only on the highest educational standards, but also on Irish language and culture. Irish has a central place in the life of the school.[/lang_en-uk]

[lang_es-es]CPC es un instituto pequeño que se fundó en 1999 para servir a la comunidad, niños y adultos, de la isla de Tory. Antes de la fundación del instituto, los niños de la isla tenían que dejar a sus familias y casas para poder cursar su educación secundaria en Irlanda. Gracias al Comité de Educación Vocacional del Condado de Donegal y a los padres de los alumnos, éstos pueden cursar sus estudios secundarios en la isla.

CPC es un colegio mixto que hace hincapié, no solo en la alta calidad de su docencia, sino también en la lengua y cultura irlandesas. El gaélico tiene un papel importantísimo en la vida del instituto[/lang_es-es]