Fiontraithe Thoraí | Tory Entrepreneurs|Fiontraithe Thoraí |

[lang_ie]Bhí scoláirí an chéad agus an dara bhliain amuigh ar an tír Dé Céadaoin, 14 Márta, chun páirt a ghlacadh i gComórtas Fiontair do Scoileanna de chuid  Oifig Áitiúil Fiontar Dhún na nGall. Bhí Aimee, Brendan Lee, William agus Mícheál ag obair ar ghnólacht s’acu le míonna anuas agus obair iontach déanta acu ó thosaigh siad. Cóstaeirí Thoraí ainm ghnólachta s’acu agus ag díol cóstaeirí scláta a bhfuil tomhaiseanna dúchasacha de chuid Thoraí orthu aidhm an ghnólachta. Tá na costaeirí thar a bheith tarraingteach agus is léir go raibh samhlaíocht agus cruthaitheacht ag na fiontraithe óga a tháinig aníos leis an smaoineamh. Bhain siad an dara áit amach i i meán-chatagóir an chomórtais agus tá muid uilig iontach bródúil astu. Tá siad ar thóir maoiniú anois chun a gcuid fiontair a fhorbairt. Má tá tú ag cuartú infheistíochta maithe ní gá duit amharc in áit ar bith eile; gheobhaidh tú luach maith saothair ó Chóstaeirí Thoraí[/lang_ie]

[lang_en-uk]First- and second-year students went to the mainland on Wednesday, 14 March to participate in the Schools Enterprise Competition organised by Donegal Local Enterprise Office. Aimee, Brendan Lee, William and Mícheál have been working on their business for the last number of months and they have done great work since they started. Cóstaeirí Thoraí is the name of their business and its objective is to sell slate coasters engraved with native Toraigh riddles. The coasters are really attractive and it is clear that the young entrepreneurs who came up with the idea were not lacking in imagination or creativity. The achieved second place in the competition’s intermediate category  and we are all very proud of them.  They are now seeking finance to develop their business. If you want an investment opportunity, you don’t need to look anywhere else; you will get a good return from Cóstaeirí Thoraí. [/lang_en-uk]

This entry was posted in An Scéal is Deireanaí | The Latest News. Bookmark the permalink.