An Rí ar Shlí na Fírinne

Tá Rí Thoraí, Patsaí Dan Mag Ruaidhrí, tar éis báis. D’éag sé oíche Aoine, 19 Deireadh Fómhair tar éis tréimhse fada tinnis.Patsaí A

Is minic a deirtear faoi dhuine a bhásaigh nach mbeidh a leitheid arís ann ach, i gcás Phatsaí, tá sé go hiomlán fíor. Tá sé beagnach do-dhéanta Toraigh gan Phatsaí a shamhlú. Ba chroí an oileáin é. Ceoltóir, ealaíontóir, damhsóir, seanchaí agus trodaí ar son a phobail. Le linn a shaoil, b’iomaí bagairt agus dúshlán a bhí  ag Toraigh; achan uair, sheas Patsaí an fód; throid sé ar son a oileáin, ar son a phobail agus ar son a chultúir; níor ghéill sé ariamh.

Fear lách, cineálta, gnaíúil a bhí ann; dílis dá chlann, dá phobal, d’oidhreacht. Pearsantacht mhór agus croí mór.

Tá Toraigh uilig faoi bhrón. Ba mhaith le pobal na scoile chomhbhrón ó chroí a dhéanamh le bean Phatsaí, Kathleen, lena iníonacha, Breda, Majella, Christina, lena mhac, Seán Dónail agus leis an teaghlach uilig.

Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.

Dúirt Patsaí am amháin gurb é an scoil mhór an dul chun cinn ba mhó a rinneadh ar an oileán le caoga bliain anuas. Thug sé tacaíocht iomlán dúinn ón chéad lá agus bhí sé i gcónaí fial flaithiúil lena chuid buanna agus ama. Is deacair Toraigh gan é a shamhlú ach ba é a mhian go mairfeadh Pobal Thoraí, go rachadh sé i neart agus go mbeadh na daoine dílis dá n-oidhreacht agus dá dteanga.

Las tú lasrach an dóchais ionainn a chara – coinneoidh muidne lasta duit é agus beidh tú linn i gcónaí.

Suaimhneas síoraí do d’anam uasal, Gaelach.

                                                                                       Máire Clár Nic Mhathúna (Príomhoide)

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

‘Coastal Watch’

[lang_ieChuaigh na scoláirí síos chun na farraige Dé Luain, 15 Deireadh Fómhair, chun suirbhé a dhéanamh mar chuid de ‘Coastal Watch’. Phioc siad 100 meadar den chladach faoin bhalla cosanta lena suirbhé. Rinne siad taifead ar na plandaí eágsúla, éisc éagsúla agus truailliú éagúla a tháinig siad orthu. Cuirfear an t-eolas seo ar shiúl ag Coastal Watch a chuirfidh eolas ó neart suirbhéanna timpeall na tíre i dtoll a cheile chun pictiúr iomlán de stad ár gcósta a fháil.[/lang_ie]

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Tionscadal Chaomhnú na dTraonach (Cuid 2)

This gallery contains 10 photos.

 I Mí na Bealtaine, tháinig  Marie Duffy ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra isteach go Toraigh chun oibriú lenár scoláirí mar chuid de Tionscadal Chaomhnú na dTraonach. Cuireadh préataí ag an am chun timpeallacht fhóirstineach don traonach a fhorbairt agus a chaomhnú. Cúig mhí … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Seismiméadar darb ainm ‘Allód’

IMG_1063Bhí ‘fís-chomhdháil’ ag na scoláirí le foireann taighde eolaíochta de chuid an Dublin Institute for Advanced Studies atá ar bord na loinge taighde mara, Celtic Explorer, a bhí ó dheas de chósta na hÍoslainne. De Mairt, 25 meán Fomháir a bhí scoláirí Thoraí i dteagmháil leis na taighdeoirí ar bhord an Celtic Explorer. Tá na heolaithe ag cur seismiméadar síos ar ghrinneall na farraige thart ar chósta na hÉireann chun monatóireacht a dhéanamh ar  ghníomhaíocht bholcánach. Bhí deis ag ár scoláirí labhairt leis na taighdeoirí mar bhain duine díobh, Thomas Vance, comórtas ina phioc sé ainm do cheann amháin de na seismiméadair atá á scaipeadh. ‘Allód’ (seanainm Gaeilge ar Dhia mara) a thug Thomas air agus anois tá an seismiméadar, ‘Allód’, ar ghrinneall na farraige amach ó chósta Chorcaí. Le linn an chruinniú-ar-líne, bhí deis ag na scoláirí ceisteanna a chur ar fhoireann Sea-Seis agus d’fhreagair baill na foirne achan ceist a cuireadh orthu.

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Léarscáiliú Digiteach

Tháinig roinnt scolairí agus múinteoirí de chuid Phobalscoil Phort Mearnóg i IMG_1039mBaile Átha Cliath isteach go Toraigh Dé hAoine, 14 Meán Fómhair chun oibriú le scoláirí s’againne ar léarscáil digiteach de Thoraigh. Tá scoláirí de chuid Phobalscoil Phort Mearnóg ag obair ar an léarscáiliú digiteach le roinnt mhaith blianta anuas agus an-obair déanta acu chun Lesotho san Afraic a léarscáilú. Is féidir a rá gan baol bréagnaithe gur saineolaithe cearta iad. Thosaigh scoláirí s’againn féin ag obair ar Thoraigh a léarscáiliú roinnt blianta ó shin agus chuir siad aithne ar mhuintir Phort Mearnóg nuair a d’fhreastail an dá scoil ar thaispeántas School Digital Champions i mBaile Átha Cliath. Mar go raibh an-taithí ag scoláirí Phort Mearnóg sa gnó seo bhí siad sásta teacht isteach agus comhairle a chur ar scoláirí Thoraí. Ní raibh turas ró-dheas isteach acu ach ní dhearna siad clamhsán ar bith; bhí siad iontach cáirdiúil agus cabhrach agus chuidigh siad le scoláirí Thoraí foghlaim faoi aippeanna agus IMG_1047bogearraí atá riachtanach chun léarscáilú digiteach a dhéanamh. Tá scoláirí s’againne réidh anois le brú ar aghaidh lena dtionscadal léirscáilithe agus í mar aidhm acu go mba Toraigh ar an oileán is léarscáilte in Éirinn agus é sin a bheith déanta i nGaeilge. Tá muid iontach buíoch de scoláirí agus múinteoirí de chuid Phobalscoil Phort Mearnóg agus tá súil againn go mbeidh siad isteach linn arís sár i bhfad.

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment