Tugaigí Dushlán na Múinteoirí

DB1Bhí craic ar dóigh ag na scoláirí agus na múinteoirí nuair a d’imir siad Dodgeball Dé hAoine, 29 Meán Fómhair mar chuid de National Fitness Day. Bhí na scoláirí in éadan na múinteoirí agus, creid nó ná creid, níor éirigh leis na scoláirí cluiche amháin a bhaint. Níl a fhios an é nach raibh siad in ann do na múinteoirí nó an é nach raibh siad ag iarraidh na seanmhúinteoirí  malla a náiriú. Is dóigh go mbeidh cluiche eile ann ar aon chaoi. Beidh le feiceáil ansin.

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Ceardlann Ghiniúnt Smaointe

Stephen Friel of Friel Consulting leis na scoláirí

Stephen Friel of Friel Consulting leis na scoláirí

D’fheastail scoláirí den chéad agus den dara bhliain ar cheardlann ghiniúnt smaointe a d’eagraigh an Oifig Fhiontair Áitiúil i dTeach Jeaic ar an Ghlasaigh Dé Máirt, 26 Meán Fómhair mar chuid den Chomórtas Fiontair do Scoláirí. Bhain na scoláirí idir shult agus thairbhe as na cainteoirí agus tá siad ag súil go mór le tús a chur le gnó s’acu féin.

 

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Seaimpíní Digiteacha Scoile

Griangrafanna / Photos   Ghlac na scoláirí páirt i Seaimpíní Digiteacha Scoile, tionscadal de chuid an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Chomhshaoil a bhí sé mar aidhm aige daoine óga a spreagadh i dtreo na teicneolaíochta digitigh. … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Lá Glantacháin

Lá Glan

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Turas go Ibiza

This gallery contains 5 photos.

  Ag deireadh mhí Aibreáin, chuaigh na scoláirí, cúpla tuismitheoir agus an príomhoide go Ibiza ar thuras, agus baineadh idir shult agus tairbhe as.  D’eirigh leo cuid mhór imeachtaí a chur i gcrích san am ghoirid a bhí acu. Thug … Continue reading

More Galleries | Leave a comment