Sirius Science

IMG_1113 IMG_1115Bhí foireann de chuid Sirius Science isitigh i dToraigh Dé Luain, 19 Samhain mar chuid de Sheachtaine na hEolaíochta. Thug Rob Hill cur i láthair iontach spéisiúil faoi spás, faoi na plainéid agus faoin Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis. Bhí ar an lucht féachanna spéacláirí thrí phlánacha (3D)  a chaitheamh agus iad ag amharc ar an scáilean le linn an chur i láthair agus bhí daoine ag ceapadh go raibh dreigití ag teacht i dtreo s’acu. Labhair an Dr. Nóra Patten freisin agus bhean iontach spéisiúil atá inti. Tá sí páirteach i Project Possum a bhíonn ag traenáil daoine mar spásairí  agus ‘chuile sheans gurb ise an chéad Éireannach a ghabhfaidh suas i spás chun tamall a chaitheamh sa Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis.  An-éacht do bhean ar as Maigh Eo í. ‘Chuile sheans go mbeidh an Dr. Patten sa spás sula mbíonn Corn Sam Mhig Uidhir i Maigh Eo (Gailleamhach a scríobh seo). Guíonn muid gach rath uirthi

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

An Rí ar Shlí na Fírinne

Tá Rí Thoraí, Patsaí Dan Mag Ruaidhrí, tar éis báis. D’éag sé oíche Aoine, 19 Deireadh Fómhair tar éis tréimhse fada tinnis.Patsaí A

Is minic a deirtear faoi dhuine a bhásaigh nach mbeidh a leitheid arís ann ach, i gcás Phatsaí, tá sé go hiomlán fíor. Tá sé beagnach do-dhéanta Toraigh gan Phatsaí a shamhlú. Ba chroí an oileáin é. Ceoltóir, ealaíontóir, damhsóir, seanchaí agus trodaí ar son a phobail. Le linn a shaoil, b’iomaí bagairt agus dúshlán a bhí  ag Toraigh; achan uair, sheas Patsaí an fód; throid sé ar son a oileáin, ar son a phobail agus ar son a chultúir; níor ghéill sé ariamh.

Fear lách, cineálta, gnaíúil a bhí ann; dílis dá chlann, dá phobal, d’oidhreacht. Pearsantacht mhór agus croí mór.

Tá Toraigh uilig faoi bhrón. Ba mhaith le pobal na scoile chomhbhrón ó chroí a dhéanamh le bean Phatsaí, Kathleen, lena iníonacha, Breda, Majella, Christina, lena mhac, Seán Dónail agus leis an teaghlach uilig.

Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.

Dúirt Patsaí am amháin gurb é an scoil mhór an dul chun cinn ba mhó a rinneadh ar an oileán le caoga bliain anuas. Thug sé tacaíocht iomlán dúinn ón chéad lá agus bhí sé i gcónaí fial flaithiúil lena chuid buanna agus ama. Is deacair Toraigh gan é a shamhlú ach ba é a mhian go mairfeadh Pobal Thoraí, go rachadh sé i neart agus go mbeadh na daoine dílis dá n-oidhreacht agus dá dteanga.

Las tú lasrach an dóchais ionainn a chara – coinneoidh muidne lasta duit é agus beidh tú linn i gcónaí.

Suaimhneas síoraí do d’anam uasal, Gaelach.

                                                                                       Máire Clár Nic Mhathúna (Príomhoide)

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

‘Coastal Watch’

Chuaigh na scoláirí síos chun na farraige Dé Luain, 15 Deireadh Fómhair, chun suirbhé a dhéanamh mar chuid de ‘Coastal Watch’. Phioc siad 100 meadar den chladach faoin bhalla cosanta lena suirbhé. Rinne siad taifead ar na plandaí eágsúla, éisc éagsúla agus truailliú éagúla a tháinig siad orthu. Cuirfear an t-eolas seo ar shiúl ag Coastal Watch a chuirfidh eolas ó neart suirbhéanna timpeall na tíre i dtoll a cheile chun pictiúr iomlán de stad ár gcósta a fháil.

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment

Tionscadal Chaomhnú na dTraonach (Cuid 2)

This gallery contains 10 photos.

 I Mí na Bealtaine, tháinig  Marie Duffy ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra isteach go Toraigh chun oibriú lenár scoláirí mar chuid de Tionscadal Chaomhnú na dTraonach. Cuireadh préataí ag an am chun timpeallacht fhóirstineach don traonach a fhorbairt agus a chaomhnú. Cúig mhí … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Seismiméadar darb ainm ‘Allód’

IMG_1063Bhí ‘fís-chomhdháil’ ag na scoláirí le foireann taighde eolaíochta de chuid an Dublin Institute for Advanced Studies atá ar bord na loinge taighde mara, Celtic Explorer, a bhí ó dheas de chósta na hÍoslainne. De Mairt, 25 meán Fomháir a bhí scoláirí Thoraí i dteagmháil leis na taighdeoirí ar bhord an Celtic Explorer. Tá na heolaithe ag cur seismiméadar síos ar ghrinneall na farraige thart ar chósta na hÉireann chun monatóireacht a dhéanamh ar  ghníomhaíocht bholcánach. Bhí deis ag ár scoláirí labhairt leis na taighdeoirí mar bhain duine díobh, Thomas Vance, comórtas ina phioc sé ainm do cheann amháin de na seismiméadair atá á scaipeadh. ‘Allód’ (seanainm Gaeilge ar Dhia mara) a thug Thomas air agus anois tá an seismiméadar, ‘Allód’, ar ghrinneall na farraige amach ó chósta Chorcaí. Le linn an chruinniú-ar-líne, bhí deis ag na scoláirí ceisteanna a chur ar fhoireann Sea-Seis agus d’fhreagair baill na foirne achan ceist a cuireadh orthu.

Posted in An Scéal is Deireanaí | Leave a comment