Blog Archives

Tionscadal Chaomhnú na dTraonach (Cuid 2)|Corncrake Conservation Project (Part 2)|Proyecto de conservación del Cuervo de codorniz

This gallery contains 10 photos.

[lang_ie] I Mí na Bealtaine, tháinig  Marie Duffy ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra isteach go Toraigh chun oibriú lenár scoláirí mar chuid de Tionscadal Chaomhnú na dTraonach. Cuireadh préataí ag an am chun timpeallacht fhóirstineach don traonach a fhorbairt agus a chaomhnú. Cúig mhí … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Seaimpíní Digiteacha Scoile | School Digital Champions |Seaimpíní Digiteacha Scoile

Griangrafanna / Photos   [lang_ie]Ghlac na scoláirí páirt i Seaimpíní Digiteacha Scoile, tionscadal de chuid an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Chomhshaoil a bhí sé mar aidhm aige daoine óga a spreagadh i dtreo na teicneolaíochta digitigh. … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Turas go Ibiza | Tour to Ibiza | Turas go Ibiza

This gallery contains 5 photos.

  [lang_ie]Ag deireadh mhí Aibreáin, chuaigh na scoláirí, cúpla tuismitheoir agus an príomhoide go Ibiza ar thuras, agus baineadh idir shult agus tairbhe as.  D’eirigh leo cuid mhór imeachtaí a chur i gcrích san am ghoirid a bhí acu. Thug … Continue reading

More Galleries | Leave a comment